عکس تمرین استقلال

گزارش تصویری تمرین استقلال ۹۳/۷/۲۲

امروز استقلالیها اولین جلسه تمرینی خود را بعد از بازگشت ازارمنستان در زمین شماره دو آزادی انجام دادند . قبل از استقلال , صبای قم نیز در این زمین تمرین کرد و تقابل صمد مرفاوی و بازیکنان صبا با استقلال...