گزارش تصویری اولین تمرین استقلال

تیم استقلال ساعت ۱۸ دیروز شنبه۲۴خرداد ۹۳اولین تمرین پیش فصل خود را برای آمادگی فصل جدید انجام داد در زیر گزارش تصویری این دیدار را میبینید . برای دیدن عکسها در اندازه واقعی روی عکسها کلیک کنید....