آرمین سهرابیان در ترکیب اصلی استقلال برابر سیاه جامگان خواهد بود...

با توجه به محرومیت میلاد زکی پور از سوی کمیته انضباطی ،آرمین سهرابیان مدافع چپ استقلال در دیدار با سیاه جامگان خواهد بود. سهرابیان سال قبل خود را به ترکیب اصلی سپاهان رساند و امسال هم در یک بازی که د...