ضد گزارش بازی استقلال و سپاهان

گزارش بازی استقلال و سپاهان دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۱۳: شوت قائدی با برخورد به دفاع سپاهان بلوکه میشه دقیقه ۱۵: علی کریمی جای خود را به نویمایر میده دقیقه ۱۹ : ضربه آزاد نویمایر از بالای درواز...