محمدحسین زاهدی فرد دیدار استقلال و پدیده را سوت می زند...

محمدحسین زاهدی فرد دیدار استقلال و پدیده را از هفته پتنزئهم لیگ برتر سوت می زند علی میرزابیگی و رحیم شاهین کمکهای آقای زاهدی فر در این دیدار هستند و سیدرضا مهدی به عنوان داور چهارم در این دیدار حضور ...