ترکیب استقلال برای دیدار با نفت مسجد سلیمان مشخص شد...

ترکیب استقلال برای دیدار با نفت مسجد سلیمان مشخص شد و بر این اساس مهدی رحمتى، وریا غفوری، پژمان منتظری، روزبه چشمی، میلاد زکى‌پور، فرشید باقرى، علی کریمى، فرشید اسماعیلى، مهدی قائدى، اللهیار صیادمنش،...

ترکیب استقلال برای دربی مشخص شد

ترکیب استقلال برای دربی مشخص شد و بر این اساس مهدی رحمتی، پژمان منتظری، آرمین سهرابیان، میلاد زکی پور، وریا غفوری، علی کریمی، روزبه چشمی، فرشید اسماعیلی، طارق همام، مرتضی تبریزی و روح الله باقری یازد...

ترکیب استقلال برابر نساجی مشخص شد

ترکیب استقلال برابر نساجی مازندران در هفته هفتم لیگ برتر مشخص شد و بر این اساس مهدی رحمتی، خسرو حیدری، پژمان منتظری، آرمین سهرابیان، میلاد زکی پور، علی کریمی، فرشید باقری، روح الله باقری، مرتضی تبریز...

ترکیب استقلال برابر پیکان در هفته اول لیگ برتر مشخص شد...

ترکیب استقلال برابر پیکان در هفته اول لیگ برتر مشخص شدو بر اسن اساس وینفر شفر سرمربی استقلال بازیکنان زیر را از ابتدا در ترکیب استقلال قرار داده است : مهدی رحمتی، پژمان منتظری، محمد دانشگر، میلاد زکی...