ترکیب استقلال مقابل ذوب آهن مشخص شد

ترکیب استقلال مقابل ذوب آهن مشخص شد و بر این اساس سید مهدی رحمتی، پژمان منتظری، مجید حسینی، وریا غفوری، آرمین سهرابیان، فرشید باقری، روزبه چشمی، خسرو حیدری، سرور جپارف، فرشید اسماعیلی و مامه تیام یاز...

ترکیب استقلال برابر ذوب آهن اعلام شد

ترکیب استقلال برای دیدار با ذوب آهن اعلام شد و بر این اساس مهدی رحمتی، وریا غفوری، مجید حسینی، پژمان منتظری، آرمین سهرابیان، فرشید باقری، روزبه چشمی، امید ابراهیمی، سرور جپاروف، داریوش شجاعیان و فرشی...

ترکیب استقلال برای فینال جام حذفی مشخص شد...

ترکیب استقلال برای فینال حذفی اعلام شد و بر این اساس وینفرد شفر برای این دیدار مهدی رحمتی، خسرو حیدری، پژمان منتظری، مجید حسینی، امید نورافکن، امید ابراهیمی، روزبه چشمی، سرور جپاروف، وریا غفوری، فرشی...

ترکیب استقلال برابر سپاهان مشخص شد

ترکیب استقلال برای دیدار با سپاهان مشخص شد و بر این اساس مهدی رحمتی، آرمین سهرابیان، پژمان منتظری، روزبه چشمی، امید ابراهیمی، وریا غفوری، امید نورافکن، مامه تیام، سرور جپاروف، خسرو حیدری و فرشید اسما...

ترکیب استقلال برای دیدار با الهلال مشخص شد...

ترکیب استقلال برای دیدار با الهلال مشخص شد و به این ترتیب سید مهدی رحمتی، خسرو حیدری، پژمان منتظری، آرمین سهرابیان، وریا غفوری، امید نورافکن، فرشید باقری، سرور جپاروف، داریوش شجاعیان، فرشید اسماعیلی ...