ترکیب استقلال در دیدار با العین مشخص شد...

ترکیب استقلال در دیدار با العین مشخص شد  و بر این اساس مهدی رحمتی، وریا غفوری، پژمان منتظری، روزبه چشمی، میلاد زکی پور، علی کریمی، آیاندا پاتوسی، فرشید باقری، فرشید اسماعیلی، گادوین منشا و ایسمااز اب...

ترکیب استقلال برای دیدار با نفت مسجد سلیمان...

ترکیب استقلال برای دیدار با نفت مسجد سلیمان مشخص شد و بر این اساس حسین‌حسینی، پژمان منتظری، محمد دانشگر، خسرو حیدری، امید نورافکن، علی کریمی، روزبه چشمی ،داریوش‌شجاعیان ، پاتوسی ، گادوین منشا و گونسا...

ترکیب استقلال برابر الدحیل مشخص شد

ترکیب استقلال برابر الدحیل مشخص شد و بر این اساس مهدی رحمتی، محمد دانشگر، پژمان منتظری، وریا غفوری، آرمین سهرابیان، امید نورافکن، آیاندا پاتوسی، فرشید باقری، فرشید اسماعیلی، داریوش شجاعیان و گادوین م...

ترکیب استقلال برای دیدار برابر فولاد خوزستان مشخص شد...

ترکیب استقلال برای دیدار برابر فولاد خوزستان مشخص شد و بر این اساس سید حسین حسینی، محمد دانشگر، پژمان منتظری، وریا غفوری، آرمین سهرابیان، فرشید باقری، امید نورافکن، اللهیار صیادمنش، پاتوسی، فرشید اسم...