ترکیب استقلال برابر پیکان در هفته اول لیگ برتر مشخص شد...

ترکیب استقلال برابر پیکان در هفته اول لیگ برتر مشخص شدو بر اسن اساس وینفر شفر سرمربی استقلال بازیکنان زیر را از ابتدا در ترکیب استقلال قرار داده است : مهدی رحمتی، پژمان منتظری، محمد دانشگر، میلاد زکی...

ترکیب استقلال مقابل ذوب آهن مشخص شد

ترکیب استقلال مقابل ذوب آهن مشخص شد و بر این اساس سید مهدی رحمتی، پژمان منتظری، مجید حسینی، وریا غفوری، آرمین سهرابیان، فرشید باقری، روزبه چشمی، خسرو حیدری، سرور جپارف، فرشید اسماعیلی و مامه تیام یاز...

ترکیب استقلال برابر ذوب آهن اعلام شد

ترکیب استقلال برای دیدار با ذوب آهن اعلام شد و بر این اساس مهدی رحمتی، وریا غفوری، مجید حسینی، پژمان منتظری، آرمین سهرابیان، فرشید باقری، روزبه چشمی، امید ابراهیمی، سرور جپاروف، داریوش شجاعیان و فرشی...