جواب مصاحبه بختیار رحمانی

بختیار رحمانی برای ما قابل احترام است . بختیار از کودکی استقلالی بوده و در اول فصل بدون هیچ بازار گرمی به استقلال آمد و در تیم محبوبش بازی کرد . ما کاری به وضعیت فنی بختیار نداریم که چرا در استقلال ج...