دانلود گل داریوش شجاعیان به سایپا

استقلال و سایپا در هفته نوزدهم لیگ برتر به تساوی یک بر یک دست یافتند . تنها گل استقلال در این دیدار را داریوش شجاعیان به ثمر رساند . دانلود این گل را در زیر قرار داده ایم : دانلود گل داریوش شجاعیان ب...

دانلودگل جابر انصاری به سایپا

استقلال و سایپا از هفته سیزدهم لیگ برتر به تساوی یک بر یک دست یافتند . گل استقلال را در این دیدار جابر انصاری به ثمر رساند . دانلود گل جابر انصاری به سایپا را در زیر قرار داده ایم : دانلود گل جابر ان...