آقای فتحی لطفا کمی سنجیده تر صحبت کنید

اخیرا آقای فتحی در تمرینات استقلال حضور یافتند و گفتند شفر بزرگترین مربی تاریخ استقلال است و این صحبت ها باعث رنجش خاطر برخی پیشکسوتان استقلال و خانواده برخی از بزرگان استقلال که در قید حیات نیستند ش...

شفر نمونه یک آدم باهوش و زرنگ است

🔹شفر را همیشه در گفتگوها و مصاحبه هایش یک آدم باهوش و زرنگ تصور می کردیم، دقت در کلام و زرنگی در پاسخگویی مناسب به خبرنگار یعنی همان چیزی که ما از شفر و مسئولان استقلال انتظار داریم. 🔹سنجیده صحبت کرد...