صحبتی با امیرقلعه نوعی

📝یادداشت هواداری؛ 🖋اختصاصی برای سایت آبی پوشان 🖌محسن اکبری از کرمانشاه جناب امیر اردشیر بعید میدونم این مطلبم به گوش شما بررسه و اگر رسید شاید در خلوت خودت نشستی و حسابی به این مطالب فکر کردی. شما بر...