توضیحات تکمیلی محمد تقوی درباره بازی رفت استقلال و ذوب آهن...

دلیل این توضیحات در جواب دوستانى است که اعتقاد داشتند استقلال تیم برتر میدان نبود است. هیچوقت موضوعات شخصى در نظراتم تاثیر نمى گذارد اما مطمىًنا به مانند تمامى هواداران از شکست استقلال ناراحت مى شوم....

تحلیل بازی استقلال برابر ذوب آهن توسط محمد تقوی...

فوتبال بدترین روى خود را به استقلال نشان داد.بدون تردید استقلال با بازى دیدنى اش تا دقیقه نود سزاوار این چنین شکستى نبود.ذوب آهن با همان تاکتیک همیشگى اش به گل رسید تا ثابت شود همیشه تیم برتر پیروز م...

آنالیز بازی استقلال و الریان توسط محمد تقوی...

استقلال در گروه مرگ صعود خود را تثبیت کرد تا نشان دهد بى دلیل یکى از پرافتخارترین تیمهاى تاریخ باشگاهاى آسیا نیست. استقلال در دیدار مقابل الریان با انتخاب تاکتیکى کاملا پرواکتیو از همان ابتدا جریان ب...

تحلیل محمد تقوی درباره دربی ۸۶

بدون تردید در سیستم مورد نظر شفر و استفاده از پنج بازیکن درخط حمله موجب برترى استقلال مقابل پرسپولیسى شد که به مانند گذشته با سیستم چهارچهاردو خطى میانه میدان را کاملا به استقلال واگذار کرد. جباروف د...