دوستان خوب را پیش خود نگه دارید

📝 یادداشت هواداری؛ اختصاصی برای سایت آبی پوشان ✍️ محمود فخرالحاج از قم دوست نداشتیم به این زودی ها روزهای تلخ و سخت استقلال با شفر شروع شود..دوست نداشتیم به این زودی ها روزهای خوب مان با نتایج درخشان...

وقتی حق به حقدار رسید

📝 یادداشت هواداری؛ اختصاصی برای سایت و کانال آبی پوشان ✍️ محمود فخرالحاج از قم محرومیت نجومی و غیر قابل قبول و باور نکردنی در مورد جباروف که صدای اهالی فوتبال و به ویژه استقلالی ها را در آورد در کمتر...

تساوی باور نکردنی

📝 یادداشت هواداری؛ اختصاصی برای سایت و کانال آبی پوشان ✍️ محمود فخرالحاج از قم 🖌 تساوی باورنکردنی شما باورتان می شود استقلال مساوی کند؟ شما باورتان می شود استقلال بدون گل زده به تساوی برسد؟ باورتان م...

عیارت را در آخر سال نمایان کن

📝 یادداشت هواداری؛ اختصاصی برای سایت و کانال آبی پوشان ✍️ محمود فخرالحاج از قم   هر چند استقلال با ورود شفر از نظر روحی و روانی و حتی شیوه بازی تغییر بسیاری کرد اما انگار صدای منتقدان همیشه بالا...

هفته های آبی مان همچنان ادامه دارد

📝 یادداشت هواداری؛ اختصاصی برای سایت و کانال آبی پوشان 🖊 محمود فخرالحاج از قم هفته های آبی مان همچنان ادامه دارند..آنقدر خوشحالیم که باور کردنی نیست.. آنقدر سرمست و شادابیم که انگاری قرار نبود اینگون...