خوب بودیم، نبودیم!

🔵اختصاصی برای سایت و کانال آبی پوشان 🖌محمود فخرالحاج در اولین نگاه بدشانس بودیم و کمی بی دقت در ضربات آخر و در نگاه دوم کمی آشفته.. مایل بودیم یک بازی انتقامی را شاهد می بودیم آن هم در جهنم آزادی.. ا...

این تیم شکست ناپذیر دوست داشتنی است

📝 یادداشت هواداری؛ 🖌اختصاصی برای سایت و کانال آبی پوشان ✍️ محمود فخرالحاج   باز هم یک ۹۰ دقیقه پرجنب و جوش و حساس دیگر هم گذشت.. اسم این بازی قرار بود انتقامی باشد برای جبران آن شکست تلخ ۹ ماه پ...

دربی ۸۶ مال آبی ها بود و بس

📝 یادداشت هواداری؛ 🖌اختصاصی برای سایت و کانال آبی پوشان ✍️ محمود فخرالحاج استرس و اضطراب در چهره هر دو تیم به وضوح پیدا بود .. این دربی با تمام دربی های قبلی متفاوت بود.. انگاری هر دو تیم با احتیاط ب...

در انتظار تکرار خاطره خوب دربی ۸۴

📝 یادداشت هواداری؛ 🖌اختصاصی برای سایت و کانال آبی پوشان ✍️ محمود فخرالحاج می خواهیم کری بخوانیم هر چند که شاید نه در جدول و نه در امتیازها و تفاضل گل ها از حریف بالاتر نیستیم اما تاریخ به همه ثابت کر...

فولاد هم برابر قدرت آبی ها خم شد

📝یادداشت هواداری؛ 🖌اختصاصی برای سایت و کانال آبی پوشان ✍️ محمود فخرالحاج خیلی ها به خیال اینکه زور استقلال تنها به تیم های ته جدولی می رسد و تمام بردهایش به واسطه شکست دادن تیم های ته جدولی بوده است،...