تنها ۲ گل برای این بازی کم بود

🔹دوست نداریم سخت گیرانه صحبت کنیم، دوست نداریم که این برد شیرین را برای آبی پوشان و هم برای خودمان بی مزه کنیم. 🔹پس از یک شکست تلخ در تبریز تنها این بازی می توانست کمی از آن ناراحتی و افسوس شکست را ا...

آقایان! با پرافتخارترین تیم آسیایی ایران چه کردید؟...

🔹آقایان مسئول، آقایان به اصطلاح دلسوز، آقایان آشنای دور، آقایان آشنای نزدیک، بگویید با پرافتخارترین تیم آسیایی ایران که زمانی برای خود ابهتی داشت چه کردید؟ 🔹آقایان به اصطلاح دوست و عاشق خدمت و عاشق ت...

شفر آنچنان که باید غر نزده است

🔹هنوز هم معتقدیم که شفر آنچنان که باید غر نزده است، کاش شما یک لحظه خودتان را جای شفر هم قرار می دادید، هر چند حق می دهیم که شفر آن زمان که به تازگی به استقلال آمده بود در مصاحبه هایش از جملاتی استفا...

چند بار عیار شفر را می سنجید؟

🔹همیشه وقتی تیمت در یک بازی با نتیجه پرگل پیروز می شود منتقدان باز هم دست از انتقاد علیه تیمت بر نمی دارند، هنوز انتقاد می کنند که بردن بازی های کوچک و سهل و آسان کار هر مربی است و همیشه عیار یک مربی...

از حق استقلال هرگز کوتاه نمی آییم

🔹اسمش شایعه است یا واقعیتی که بعدها خودش را نشان خواهد داد باعث این التهاب و آشفتگی بین هواداران آبی شده است. 🔹هواداران هنوز که هنوز است به وعده و وعیدهای مدیرعاملی دل خوش کرده اند که از بدو حضورش در...