کنفرانس خبری مسعود شجاعی قبل از دیدار با اسپانیا...

مسعود شجاعی در نشست خبری قبل از دیدار مقابل اسپانیا در جام جهانی، گفت: من هم خیلی خوشحالم اینجا هستم. این اتفاق برای هر بازیکنی نمی‌افتد که بتواند در جام جهانی باشد. شاید بازیکنان خیلی حرفه‌ای هم نتو...