موعود بنیادی فر دیدار استقلال و گسترش فولاد تبریز را قضاوت خواهد کرد...

قضاوت دیدار استقلال و گسترش فولاد تبریز را در هفته بیست و هشتم لیگ برتر بر عهده خواهد داشت . حسن یوسفی و مهدی عالیقدر کمکهای آقای بنیادی فر در این دیدار خواهند بود و سعاد وفاپیشه به عنوان داور چهارم ...

موعود بنیادی فر دیدار استقلال و سایپا را قضاوت می کند...

موعود بنیادی فر دیدار استقلال تهران و سایپا تهران را از هفته نوزدهم لیگ برتر قضاوت خواهد کرد . این دیدار جمعه ۲۲ دی ماه ۹۶ در ورزشگاه آزادی تهران و از ساعت  ساعت  ۱۶:۳۵ برگزار خواهد شد . آرمان اسعدی ...

موعود بنیادی فر دیدار استقلال و نفت آبادان را سوت می زند...

موعود بنیادی فر دیدار استقلال و صنعت نفت آبادان را از هفته اول لیگ برتر سوت خواهد زد . محمدرضا ابوالفضلی و مهدی عالیقدر کمکهای آقای بنیادی فر در این دیدار خواهند بود و داور چهارم وحید صالحی و ناظر دا...

موعود بنیادی فر دیدار استقلال و ذوب آهن را سوت خواهد زد...

دیدار تیمهای استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان از هفته بیست و دوم لیگ برتر را آقای موعود بنیادی فر سوت خواهند زد . حسن ظهیری و میریعقوب حجتی کمکهای آقای بنیادی فر در این دیدار خواهند بود .  یاسر همرنگ  ...