ضد گزارش بازی استقلال و ماشین سازی

گزارش بازی استقلال و ماشین سازی دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۷: سانتر زیبای خسرو حیدری و گل کاوه رضایی برای استقلال دقیقه ۱۰: تک به تک فرشید اسماعیلی و دروازه بان ماشین سازی که به زیبای دفع میکنه ...

ضد گزارش بازی استقلال و نفت آبادان

گزارش بازی استقلال و نفت آبادان دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۳: حرکت زیبای جابر انصاری و پاس او به کاوه رضایی و ضربه آرام کاوه در دستان هوری دقیقه ۶: ضربه سر بازیکنان نفت با فاصله زیاد از کنار درو...

ضد گزارش بازی استقلال و استقلال خوزستان...

گزارش بازی استقلال و استقلال خوزستان دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۵: حرکت در عمق  زیبای جابر انصاری و ضربه او با فاصله اندک از کنار دروازه استقلال به بیرون میره دقیقه ۱۱: تک به تک جابر انصاری با در...

ضد گزارش بازی استقلال و سپاهان اصفهان

گزارش بازی استقلال و سپاهان اصفهان دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۱۲: سانتر خطرناک روی دروازه استقلال و مگویان به خوبی توپ قطع میکنه دقیقه ۱۹: حرکت زیبا و لایی زدن یعقوب کریمی ورزشگاه به شور میاره دق...

ضد گزارش دیدار استقلال و پدیده

گزارش دیدار استقلال و پدیده دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۶: سانتر استقلالیها روی دروازه پدیده و ضربه سر مدافع پدیده که میرفت تبدیل به گل به خودی بشه که دروازه بان به سختی توپ دفع میکنه دقیقه ۱۸: سا...