فقط باید منصور باشی

اختصاصی آبی پوشان -یک سال از رفتن منصور پورحیدری از بین ما استقلالیها گذشت . هرچه بیشتر از رفتنش گذشت بیشتر جای خالی اش را حس کردیم . اما منصور پورحیدری چه کسی بود و چه کارها کرد؟ فقط باید منصور باشی...

حرفهای زیادی که پشت بغض جابر بود

اختصاصی آبی پوشان -جابر انصاری محبوب نیست و همیشه سیبل انتقادات است . جابر چه گل بزند و چه پاس گل بدهد و چه خوب باشد و چه بد همیشه خیلی عظیمی از هواداران او را مورد سرزنش و بد بیراه قرار می دهند . جا...

چرا از باخت پرسپولیس خوشحال شدیم ؟

اختصاصی آبی پوشان -در همه جای دنیا هواداران یک تیم برای رقیب خود آرزوی برد ندارند و با بردش خوشحال نمی شوند چه بازی داخلی باشد چه بازی بین المللی . هرگز هواداران بارسلونا دوست ندارند رئال مادرید در ل...