کاظم سیدعلی خانی دار فانی را وداع گفت

کاظم سیدعلی خانی، بازیکن قدیمی پرسپولیس که مدتها با بیماری دست و پنجه نرم می کرد، امروز دار فانی را وداع گفت. سیدعلی خانی سابقه بازی در ماشین سازی را هم داشت و امروز در ۶۲ سالگی چشم از دنیا فروبست. س...