پایان پرواز یک عقاب

سید مهدی رحمتی از استقلال جدا شد و به پیکان پیوست . در ابتدا از طرف همه هواداران فهیم استقلال یک خسته نباشید و دست مریزاد به رحمتی به خاطر همه زحمتهایی که برای استقلال کشید میگوییم . اما میخواهیم به ...