آقای فتحی به افکار عمومی احترام بگذارید...

🔹همیشه وقتی مدیرعامل صحبت می کند، انگاری حرفهای ناگفته بسیاری درون گفته هایش باقی می ماند که هوادار را باز گنگ و سردرگم نگه می دارد. 🔹آقای فتحی دوباره افاضات فرمودند و در مورد برخی از مسائل مصاحبه ای...

آقایان فتحی و خطیر؛ پای حرفتان بایستید...

#یادداشت_روز ✍️ محمود فخرالحاج 🔹هواداران از وعده و وعید شنیدن خسته شده اند. 🔹هواداران از اینکه تیم محبوبشان ۵ فصل متوالی قهرمان لیگ نشده به سطوح آمده اند. 🔹هواداران از اینکه رقیب دیرینه شان سه فصل مت...

حفظ پاتوسی واجب تر از نان شب

#یادداشت_روز 📝 آقای فتحی… آقای شفر؛ 🔵 حفظ پاتوسی واجب تر از نان شب ✍️ محمود فخرالحاج 🔹۹۷ دقیقه انتظار به درازا کشید تا پاتوسی دوباره بتواند گره گشای یک بازی دیگر برای استقلال باشد. 🔹درخشش پاتوس...