آقایان فتحی و خطیر؛ پای حرفتان بایستید...

#یادداشت_روز ✍️ محمود فخرالحاج 🔹هواداران از وعده و وعید شنیدن خسته شده اند. 🔹هواداران از اینکه تیم محبوبشان ۵ فصل متوالی قهرمان لیگ نشده به سطوح آمده اند. 🔹هواداران از اینکه رقیب دیرینه شان سه فصل مت...

حفظ پاتوسی واجب تر از نان شب

#یادداشت_روز 📝 آقای فتحی… آقای شفر؛ 🔵 حفظ پاتوسی واجب تر از نان شب ✍️ محمود فخرالحاج 🔹۹۷ دقیقه انتظار به درازا کشید تا پاتوسی دوباره بتواند گره گشای یک بازی دیگر برای استقلال باشد. 🔹درخشش پاتوس...

از حق استقلال هرگز کوتاه نمی آییم

🔹اسمش شایعه است یا واقعیتی که بعدها خودش را نشان خواهد داد باعث این التهاب و آشفتگی بین هواداران آبی شده است. 🔹هواداران هنوز که هنوز است به وعده و وعیدهای مدیرعاملی دل خوش کرده اند که از بدو حضورش در...