استعفا و برکناری های تکراری که دردی دوا نکرده است...

✍️ محمود فخرالحاج 🔹شعار همیشگی ما هواداران هم همین بوده است که مسؤولی که در خود توانایی حل مشکلات و ارائه خدمات ندارد و به جای اینکه مشکلی از روی مشکلات کم کند و بردارد بر مشکلات اضافه می کند برکناری...

بی تعارف با آقای سعادتمند

🔹ببخشید مدتهاست به گفته هایتان بی اعتماد شده ایم اما این بی اعتمادی و شک در طی این یکماه گذشته به اوج خود رسیده، درست مثل اواخر حضور فتحی مدیریت فصل گذشته باشگاه. 🔹متاسفانه کاری کردید و طوری دارید حر...

سکوت ترسناک سعادتمند

✍️ محمود فخرالحاج 🔹سکوت این روزهای سعادتمند ترسی بسیار وحشتناک را در دل هواداران بوجود آورده است، همان طور که وقتی در مصاحبه هایش از راحتی خیال هواداران صحبت می کند به همان نسبت ترسی دیگر را بوجود می...