اللهیار صیادمنش به استقلال پیوست

اللهیار صیادمنش بازیکن تیم ملی نوجوانان با امضای قراردادی ۵ ساله به استقلال پیوست. الله‌یار صیاد منش بازیکن تازه وارد استقلال در گفت‌وگو با سایت رسمی باشگاه گفت: از اینکه به تیم بزرگ استقلال پیوستم ب...