عماد-محمدی

نتایج تیمهای پایه استقلال

تیمهای نونهالان و نوجوانان و جوانان استقلال به مصاف حریفان خود رفتند که حاصل این بازیها یک برد یک تساوی و یک باخت برای استقلال در پی داشت . باهم نتایج تیمهای پایه استقلال را مرور میکنیم: برتری نونهال...