بازگشت امیدهای مان به وطن

🖌 بازگشت امیدهای مان به وطن👇 👆اما دیدارشان دور از خانه ✍️ محمود فخرالحاج 🔹می خواهد خبر واقعیت داشته باشد یا شایعه فرقی نمی کند. 🔹دیدن دوباره نورافکن و ابراهیمی در تیمی جز استقلال و رنگ پیراهنی جز رنگ...

چهار بازیکن استقلال قرارداد خود را در هیات فوتبال تهران ثبت کردند...

چهار بازیکن استقلال با حضور در هیات فوتبال تهران قرارداد خود را ثبت کردند امید نورافکن، امیرحسین پورمحمد، معراج پورتقی و زکریا مرادی این ۴ بازیکنی هستند که قرارداد خود را در هیات فوتبال تهران ثبت کرد...