هوادار امشب چقدر جایت خالی بود

🔹هوادار امشب چقدر جایت روی سکوها خالی بود خدا می داند؟ 🔹تماشاچی امشب چقدر سکوت آزادی فریادها و شعارهایت را کم داشت باز خدا می داند؟ 🔹بازی سرد و بی روح امشب علاوه بر بازیکنان غایب، اصلی ترین غایبان خو...

جانمان به لب رسید تا بردیم

🔹در هفته ای که سکوت و سردی خاص و قابل توجهی بر جامعه و فوتبال کشور نشسته است، در یک بازی سرد و کم رمق و بی روح جانمان به لب رسید تا به برد رسیدیم. 🔹گل اول استقلال و بازی با سر و صدای ذوبی ها با اعلام...

با گل سردی و سکوت آزادی شکسته شد

🔹سخت است مجبورت کنند که بدون هوادارانت در ورزشگاه از حریفت میزبانی کنی.. سخت است از حق طبیعی ات بگذری و حاضر شوی که در سکوت و سردی آزادی به میدان بروی تنها و تنها برای احترام به قانون. 🔹سخت است در غی...