مگویان

مگویان بازی با ذوب آهن را از دست داد

هرائر مگویان مدافع ارمنستانی استقلال بازی هفته دهم استقلال برابر ذوب آهن اصفهان را به دلیل مصدومیت از دست داد. این مدافع ملی پوش ارمنستان در نیمه دوم بازی با فولاد خوزستان دچار مصدومیت شد و بادردی که...