استقلال ۲ شمس آذر ۲

استقلال و شمس آذر در یک دیدار جذاب و پر گل به تساوی ۲ – ۲ رسیدند. مسابقه ای که با اتفاقات و حواشی زیادی همراه بود و هیچ کدام از دو تیم نتوانستند برنده از زمین خارج شوند. لحظات حساس: دقیقه ۳: استقلال ...