ضدگزارش بازی استقلال و شهرخودرو

گزارش بازی استقلال و شهرخودرو دقیقه صفر  : سوت آغاز بازی دقیقه ۴:   شوت محکم مسعود ریگی از پشت محوطه جریمه شهرخودرو از کنار دروازه این تیم به شکلی خطرناک راهی اوت شد. دقیقه ۱۲:     فرصت عالی گلزنی بر...