ژنرال امیر قلعه نوعی

ژنرال بی سرباز در روز پنجشنبه

دست امیر قلعه نوعی در بازی با نفت مسجد سلیمان خیلی خالی خواهد بود . امیر حسین صادقی و حنیف عمران زاده دو مدافع مصدومی که از ابتدای لیگ مصدوم هستند و با نبودشان مشکلاتی در خط دفاع دامن گیر استقلال شد ...