ضد گزارش بازی استقلال و پارس جم

گزارش بازی استقلال و پارس جنوبی جم   دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۴ : ارسال یک ضربه ایستگاهی  با ضربه سر بازیکن پارس به یک کرنر تبدیل شد. دقیقه ۸ : پاس بلند غفوری با شوت مطهری همراه شد ولی با...