ضدگزارش بازی استقلال و پرسپولیس

گزارش بازی استقلال و پرسپولیس دقیقه صفر: سوت آغزا بازی دقیقه ۲ : مهدی قائدی در محوطه جریمه پرسپولیس سرنگون شد اما داور مسابقه این صحنه را خطا تشخیص نداد دقیقه ۴: موقعیت عالی برای استقلال؛ ضربه مطهری ...