ضدگزارش بازی استقلال و ذوب آهن

گزارش بازی استقلال و ذوب آهن   دقیقه ۶ : وحید محمدزاده با ضربه سر روی کاشته ارسالی دروازه استقلال را باز کرد . دقیقه ۱۱ : ارسال موسوی و ضربه سر دیاباته باعث شد تا استقلال صاحب کرنر شود دقیقه ۱۳ ...