کنفرانس خبری فرهاد مجیدی قبل از دیدار با نفت مسجد سلیمان...

فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال با حضور در نشست خبری پیش از دیدار با نفت مسجد سلیمان درباره موضوعات مختلفی صحبت کرد که مشروح آن در ادامه می آید: دیدار با نفت مسجد سلیمان؟ چند بازی تیم نفت را در...