۶ بازیکن استقلال برای دیدار با صبا از لیست استقلال خط خوردند...

خسرو حیدری، رابسون جانواریو، کاوه رضایی، وریا غفوری، میثم مجیدی و میلاد زکی پور از فهرست استقلال برای دیدار با صبای قم خط خوردند . به جز میلاد زکی پور بقیه بازیکنان به دلیل مصدومیت از لیست استقلال خط...

ترکیب استقلال برای بازی با صبا مشخص شد

ترکیب استقلال برای بازی با صبا مشخص شد و بر این اساس محسن فروزان، امیرحسین صادقی، هرایر مگویان، میلاد فخرالدینی، هاشم بیک‌زاده، جاسم کرار، امید ابراهیمی،‌خسرو حیدری، محسن کریمی، رضا عنایتی و سجاد شهب...
استقلال

ترکیب استقلال اعلام شد

ترکیب استقلال برای بازی برابر صبای قم اعلام شد . بر این اساس محسن فروزان، امیر حسین صادقی، هرایر مگویان، میلاد فخرالدینی، یعقوب کریمی، امید ابراهیمی، محمدرضا خرسندنیا، خسرو حیدری، کرار جاسم، سجاد شهب...