اعلام ترکیب استقلال برای بازی با پدیده...

ترکیب استقلال برای بازی با پدیده مشهد مشخص شد . بر این اساس محسن فروزان، امیرحسین صادقی، حنیف عمران‌زاده، هرایر مگویان، خسرو حیدری، هاشم بیک‌زاده، امید ابراهیمی، کرار جاسم، سجاد شهباززاده، آرش برهانی...