عکسهای بازی استقلال و پیکان

حضور وحید طالب لو در دروازه استقلال

ترکیب استقلال برای دربی ۸۰ مشخص شد و حضور وحید طالب لو در دروازه استقلال مهمترین نکته ترکیب استقلال است . وحیدطالب لو، حنیف عمران زاده، امیرحسین صادقی، میلاد فخرالدینی، هرائر مگویان، محمدرضا خرسند نی...