ترکیب استقلال برای بازی با گسترش فولاد تبریز مشخص شد...

ترکیب استقلال برای دیدار با گسترش فولاد تبریز اعلام شد و بر این اساس مهدی رحمتی، رابسون، میلاد زکی پور، مجید حسینی، خسرو حیدری، امید ابراهیمی، فرشید باقری، فرشید اسماعیلی، بهنام برزای، محسن کریمی و ع...
عکسهای بازی استقلال و پیکان

حضور وحید طالب لو در دروازه استقلال

ترکیب استقلال برای دربی ۸۰ مشخص شد و حضور وحید طالب لو در دروازه استقلال مهمترین نکته ترکیب استقلال است . وحیدطالب لو، حنیف عمران زاده، امیرحسین صادقی، میلاد فخرالدینی، هرائر مگویان، محمدرضا خرسند نی...