ترکیب

ترکیب تیم فوتبال استقلال در مصاف با صنعت نفت آبادان...

ترکیب تیم فوتبال استقلال در مصاف با صنعت نفت آبادان: سید حسین حسینی، رافائل سیلوا، عارف غلامی، صالح حردانی، جعفر سلمانی، مهدی مهدی‌پور، رضا آذری، عزیزبک آمانوف، امیرحسین حسین‌زاده، کوین یامگا و آرمان...
ترکیب

ترکیب تیم فوتبال استقلال در مصاف با فجر سپاسی...

ترکیب تیم فوتبال استقلال در مصاف با فجر سپاسی: سید حسین حسینی، روزبه چشمی، زبیر نیک‌نفس، محمد دانشگر، مهدی مهدی‌پور، جعفر سلمانی، صالح حردانی، امیرحسین حسین‌زاده، کوین یامگا، عزیزبک آمانوف و رودی ژست...
ترکیب تیم فوتبال استقلال

ترکیب تیم فوتبال استقلال در مصاف با ذوب‌آهن مشخص شد...

ترکیب تیم فوتبال استقلال در مصاف با ذوب‌آهن: سید حسین حسینی، صالح حردانی، محمد حسین مرادمند، روزبه چشمی، مهدی مهدی‌پور، کوین یامگا، زبیر نیک نفس، جعفر سلمانی، محمد دانشگر، امیرحسین حسین‌زاده و رودی ژ...

ترکیب استقلال در مصاف با نفت مسجد سلیمان...

ترکیب استقلال در مصاف با نفت مسجد سلیمان: سیدحسین حسینی، محمدحسین مرادمند، سیاوش یزدانی، عارف آقاسی، مهدی مهدی‌پور، کوین یامگا، زبیر نیک‌نفس، جعفر سلمانی، رودی ژستد، سبحان خاقانی و امیرحسین حسین‌زاده...