سهراب بختیاری زاده به عنوان دستیار کرانچار انتخاب شد...

سهراب بختیاری زاده پیشکسوت باشگاه استقلال به عنوان دستیار کرانچار سرمربی تیم ملی امید انتخاب شد . بیش از این رضا شاهرودی نیز به عنوان یکی از دستیاران کرانچار انتخاب شده بود . برای سهراب بختیاری زاده ...