حسین حیدری به استقلال پیوست

حسین حیدری بازیکن مس ویژن و پدیده مسابقات دسته اول جوانان با حضور در باشگاه استقلال و جلسه با پندار توفیقی با عقدقرارداد ۵ ساله به استقلال تهران پیوست....