حسین حیدری به قشقایی شیراز پیوست

حسین حیدری بازیکن جوان استقلال به قشقایی شیراز پیوست. هدایت قشقایی برعهده رضا عنایتی است . هنوز مشخص نیست حسین حیدری از استقلال رضایت نامه گرفته یا به صورت قرضی به قشقایی پیوسته است ....

حسین حیدری به استقلال پیوست

حسین حیدری بازیکن مس ویژن و پدیده مسابقات دسته اول جوانان با حضور در باشگاه استقلال و جلسه با پندار توفیقی با عقدقرارداد ۵ ساله به استقلال تهران پیوست....