بازی استقلال و پرسپولیس

ضد گزارش بازی استقلال و پرسپولیس

ضد گزارش بازی استقلال و پرسپولیس : دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۱۰: شوت سرکش امید ابراهیمی از کنار دروازه پرسپولیس به بیرون دقیقه ۱۹: ضربه سر خطرناک عنایتی و واکنش دیدنی سوشا مکانی که مانع گل شدن ت...