قایدی

دانلود گلهای استقلال در دربی ۹۴

دربی ۹۴ با تساوی دو بر دو به پایان رسید . گلهای استقلال در این دیدار را ارسلان مطهری و مهدی قایدی به ثمر رساندند . دانلود گلهای استقلال در این دربیرا در زیر قرار داده ایم . دانلود گل ارسلان مطهری به ...