علیرضا فغانی

علیرضا فغانی برای استقلال سوت میزند

بازی دو تیم استقلال و سپاهان را در هفته سوم لیگ برتر علیرضا فغانی سوت خواهد زد . به گزارش خبرگزاری آبی پوشان این داور ۳۶ ساله کاشمری به کمکهای محمدرضا ابوالفضلی و سعید علی نژادیان این بازی را قضاوت خ...