با دیاباته همیشه بهار می ماند

🔹قرار بود بنویسیم با یک گل هم بهار می شود اما ته دلمان ترسید که همیشه یک گل تضمینی برای برد نیست، اما وقتی بازی این تیم و این استقلال را دیدیم به این نتیجه رسیدیم که با این تیم با یک گل هم همیشه بهار...

دیاباته ۴ اخطاره شد

شیخ دیاباته مهاجم استقلال در دقیقه ۳۸ بازی با شهر خودرو در هفته سیزدهم کارت زرد گرفت و با این کارت ۴ کارته شد و بازی بعدی استقلال برابر پیکان را از دست داد ....

آنچه به جایی نرسد فریاد است

🔹چقدر فریاد زدیم و درخواست کردیم که قرارداد تیام را تمدید کنید، مهاجم به خوبی او نداریم. 🔹چقدر فریاد زدیم و خواهش کردیم جباروف را به سادگی از دست ندهیم. 🔹چقدر خواهش کردیم و گوش شنوایی برای شنیدن التم...

یاد تیام را در ذهن ها زنده کردی

🔹اسمش سه گل است.. کارش استارت زدن است. 🔹اما در واقع این سه گل چه گل هایی بودند و چه زمانی به ثمر رسیدند و برابر چه تیمی؟! 🔹زننده سه گل به تنهایی برابر تیمی که در ۸ بازی گذشته خود بهترین خط دفاع لیگ ر...