خبرنگار روزت مبارک

🖌این روز برایمان مثل هیچ کدام از روزهای دیگر نیست.. یعنی هم ویژه است و هم حائز اهمیت و هم دوست داشتنی.. 🖌۱۷ مرداد.. روز خبرنگار.. اگر تمام دوره نوجوانی ات را با عشق خریدن و ورق زدن و خواندن نشریات کا...

به بهانه ۱۷ مرداد؛ روز خبرنگار

📄به بهانه ۱۷ مرداد؛ روز خبرنگار 🗞 یاد باد آن روزگاران… یاد باد…🗞 🖌نوشته: محمود فخرالحاج پیش از اینکه فضای مجازی و سایت ها و خبرگزاری ها و کانال ها و صفحات اجتماعی اینطور افزایش پیدا کنند ...

روز خبرنگار مبارک

✍️ محمود فخرالحاج از قم اسمش تنها از راه دور زیبا و دلنشین است و وقتی وارد آن می شوی و سختی ها و حساسیت های عملی و کاری اش را به نظاره بنشینی بیشتر اعضایش را دوست خواهی داشت و برایشان احترام قائل خوا...

تقدیم به قلم هایی که پاک نیستند

اختصاصی آبی پوشان – قلم ارزشمند است . کسی که قلم میزند باید مواظب قلم خود باشد . ارزش قلم به حدی است که خداوند در قرآن به قلم سوگند یاد میکند . در روز خبرنگار ضمن تبریک به خبرنگاران با وجدان می...