موعود بنیادی فر دیدار استقلال و نفت آبادان را سوت می زند...

موعود بنیادی فر دیدار استقلال و صنعت نفت آبادان را از هفته اول لیگ برتر سوت خواهد زد . محمدرضا ابوالفضلی و مهدی عالیقدر کمکهای آقای بنیادی فر در این دیدار خواهند بود و داور چهارم وحید صالحی و ناظر دا...

محمدرضا اکبریان دیدار استقلال و نفت آبادان را سوت می زند...

محمدرضا اکبریان دیدار استقلال و نفت آبادان را از هفته سوم لیگ برترسوت می زند. سعید علی نژادیان و علی میرزابیگی کمکهای آقای اکبریان در این دیدار خواهند ببود و  محمد فغانی داور چهارم این دیدار و آقای ا...