بیوگرافی آرش افشین

آرش افشین متولد یکم بهمن سال ۱۳۶۷ در رامهرمز است . یک متر و ۸۵ سانتی متر قد او است . فوتبال خود را از تیمهای پایه استقلال آغاز کرد و سه سال در عضویت تیمهای پایه استقلال بود و بعد از آن به تیم بزرگسال...