هوادار را به چیزی که قرار نبود بشود امیدوار کردند...

🔹نه تنها هوادار بلکه اصحاب رسانه و اهالی فوتبال هم از این خبرهای ضد و نقیض و داستان های تکراری مذاکره با بازیکنان بدون تیم فصل گذشته خسته شده اند. 🔹یکماه تمام مذاکره با جباروف برای بازگشتش راست یا در...