مهدی سید علی

سیدمهدی سیدعلی دیدار استقلال و فولاد را سوت می زند...

تیم داوری دیدار استقلال و فولاد خوزستان مشخص ش داور: سیدمهدی سیدعلی کمک ها: محمدرضا منصوری – مهدی عالیقدر کمک داوران اضافی: امیر عرب براقی – حسین زیاری داور چهارم: فرزاد بهرامی ناظر داوری: خداداد افش...