کشتی-فرنگی

کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور

به گزارش سایت آبی پوشان و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور بزرگداشت ایرج خورشید فر قهرمان جهان با حضور ۲۸۰ کشتی گیر از ۲۹ استان در قالب ۳۱ تیم طی ۸ دور ...